Open en Samen wonen

Over SWIN

 

Stichting Woon Initiatief Nootdorp (SWIN) is het resultaat van een ouderinitiatief. Het doel is het opzetten van een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder een lichamelijke beperking.

 

Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hebben behoefte aan kleinschaligheid met zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Het liefst in de eigen omgeving, sociale netwerk met mantelzorger en dagbesteding in de buurt.

 

Vanaf de invoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn naast het reguliere woonzorgaanbod ook allerlei nieuwe initiatieven ontstaan. Deze initiatiefnemers zijn particulieren die om verschillende redenen starten met het oprichten van een kleinschalige woonzorgvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor een bepaalde doelgroep, of het teleurgesteld zijn over de reguliere vaak grootschalige zorg.

 

Een kleinschalige woonzorgvoorziening heeft de volgende kenmerken:

  • Een bewoner blijft in voor- en tegenspoed een bewoner.
  • De bewoners voeren een gewoon huishouden.
  • De bewoner heeft regie over de inrichting van zijn dagelijks leven.
  • Het personeel maakt deel uit van het huishouden.
  • De bewoners vormen met elkaar een groep.
  • Een kleinschalige woonzorgvoorziening is gevestigd in een gebouw met het uiterlijk van een gewoon woonhuis.

 

Op basis van deze uitgangspunten heeft een aantal ouders en diens vertegenwoordiger in 2014 de eerste stap gezet voor het uitwerken van ideeën voor het opzetten van een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Het resultaat is een ondernemingsplan waarin de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening staat beschreven.