Activiteiten

Wat doen we nog meer?

SWIN heeft tevens tot doel om activiteiten te organiseren in de woning, de buurt en met de samenleving. Daarbij wordt ernaar gestreefd om dit zoveel mogelijk in interactie met buurtgenoten te doen ten behoeve van persoonlijke ontplooiing en integratie in de samenleving door de bewoners.