Partners

Met wie werken we samen?

SWIN en haar samenwerkingspartners

Stichting Woon Initiatief Nootdorp (SWIN) is het resultaat van een ouderinitiatief. Het doel is het opzetten en exploiteren van een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder een lichamelijke beperking.

Woningcorporatie Rondom Wonen uit Pijnacker was de opdrachtgever voor de bouw en is ook de eigenaar van het complex. De 14 appartementen worden door hen verhuurd aan de bewoners.
Rondom Wonen is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie, werkzaam in het gebied tussen de grotere steden in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met de zorg voor ruim 3.000 verhuureenheden. Zij zorgen voor ‘gewoon goed wonen’ voor mensen in kwetsbare posities en mensen met een bescheiden inkomen.
Voor meer informatie kijk op www.rondomwonen.nl.

Het woonzorgcomplex is gebouwd door aannemingsbedrijf Waaijer Bouw BV uit Leidschendam, waarvan de in Nootdorp geboren Willem Waaijer mede-eigenaar is.
De slogan ‘Waaijer bouwt voor u’ passen ze toe op ons wooninitiatief.
Wilt u meer weten over Waaijer Bouw BV, kijk op www.waaijerbouw.nl.

Geen bouw zonder een goed ontwerp! Architect Henno Westeneng van RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland was hier verantwoordelijk voor.
De ontwerptekeningen kunt u ‘hier’ bekijken.
Meer informatie over RoosRos Architecten is te vinden op www.roosros.nl.

Ook een fondsenwerving voor onze woonzorgvoorziening is van groot belang.
Voor het verwerven van de benodigde fondsen hebben wij de ondersteuning van Annemiek Lamboo-de Hei. Zij is een vrijwilligster, die voor een goed doel in Gambia geld probeert te verwerven, maar nu ook voor SWIN haar kennis beschikbaar stelt.

 

Wie verleent de zorg?

Ipse de Bruggen, geen onbekende in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, is aangetrokken als zorgverlener. Zij hebben ervaring met vergelijkbare projecten in de regio en werken vanuit het principe ‘iedereen is bijzonder!’.
Ipse de Bruggen levert in overleg met SWIN het beoogde personeel, zodat de bewoners de juiste en benodigde zorg op maat ontvangen.
Zij zijn tevens nauw betrokken bij het samenstellen van een passende bewonersgroep.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ipsedebruggen.nl.