Steun ons

Wilt u ons helpen?

Wilt u ons steunen om ons doel in stand te houden?

De woonvoorziening is opgeleverd en Villa Zonnedauw heeft 14 bewoners kunnen verwelkomen. Mede dankzij de fantastische steun van gulle gevers hebben we een groot deel van de inrichting van de gemeenschappelijke binnenruimten en de tuin kunnen bekostigen.

De kosten blijven doorlopen. Inventaris en buitenruimte vragen om onderhoud en vervanging. Ook voor het organiseren van activiteiten voor en door de bewoners worden uitgaven gedaan. Uw steun blijft dus altijd zeer welkom.

Wilt u ons helpen? Dat kan op verschillende manieren en daar zijn wij dan natuurlijk erg blij mee!
U kunt een financiële bijdrage leveren door geld over te maken op rekeningnummer NL42 RABO 0324032358, maar ook ‘in natura’ kunt u ons steunen, bijvoorbeeld als vrijwilliger of door materialen te schenken.

Wij zorgen voor de publiciteit en de naamsvermelding voor wat het betreft, dit alleen als u hiermee instemt. SWIN heeft een ANBI status, waardoor uw gift belastingvoordeel kan opleveren.
Heeft bovenstaande uw interesse gewekt, vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@swi-nootdorp.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Wat betekent de ANBI status voor uw gift?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Zo moet een ANBI 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Stichting Woon Initiatief Nootdorp (SWIN) voldoet aan de voorwaarden en heeft de ANBI status toegekend gekregen.

Met deze status kunnen giften zowel voor donateurs als de ANBI giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

We overleggen graag met u over de mogelijkheden. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@swi-nootdorp.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.